Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA OLEK JA AKTSEPTEERIMINE
1. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi "Poliitika") sätestab CRYPTOGRAFIC OÜ poolt osaleja isikuandmete kogumise, töötlemise, levitamise, kasutamise ja hoidmise üldreeglid.
2. Käesoleva poliitika raames kasutab CryptoGRAFIC OÜ, mis on Eestis asutatud ettevõte (cryptografic.net, emitent, ettevõte, meie, meie või meie), terminit "Isikuandmed", et kirjeldada teavet, mida saab seostada konkreetse isikuga (Osaleja, Ostja, Klient) ja mida saab kasutada selle isiku tuvastamiseks (sh teave Osaleja tegevuse kohta, näiteks teave teie veebisaidi kasutamise kohta, kui see on otseselt seotud isikut tuvastava teabega, sealhulgas automaatselt kogutud). cryptografic.net ei leia, et isikuandmed sisaldaksid anonüümseks muudetud teavet, et see ei tuvastaks konkreetset osalejat.
3. See poliitika on võõrandamatu osa cryptografic.net cryptografic.net müügi üldtingimustest. Osas
käesoleva poliitikaga reguleerimata kehtivad cryptografic.net müügi cryptografic.net üldtingimused siin tekkivatele suhetele.
4. Siin esitatud ja kapitaliga mainitud määratlustel on cryptografic.net cryptografic.net müügi üldtingimustes kirjeldatud tähendus.
5. Eeldatakse, et asjaolu tõttu, et isikuandmete kasutamine ja ostmine cryptografic.net otse tema taotlusel, on osaleja käesolevat poliitikat täielikult lugenud, sellest aru saanud ja heaks kiitnud. Kui mõni osaleja ei nõustu käesoleva poliitikaga üldiselt või selle mis tahes osaga, peaks selline osaleja veebisaidi kasutamisest hoiduma.
ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA KASUTAMINE
6. Isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemise eesmärk cryptografic.net projekti raames on ainult ostja – cryptografic.net Müügis osaleja – tuvastamine.
7. cryptografic.net kogub Isikuandmeid Veebilehe haldamisest ja kasutab Teie poolt cryptografic.net esitatud isikuandmeid. Kui osaleja külastab veebisaiti või kasutab meie tooteid, kogub cryptografic.net teie arvuti, mobiiltelefoni või muu juurdepääsuseadme poolt cryptografic.net saadetud isikuandmeid. 

Need isikuandmed hõlmavad järgmist:
1) Teie mobiilsidevõrgu andmed;
2) Teie IP-aadress;
3) Teave seadme kohta, mida osaleja kasutab veebisaidile ja/või cryptografic.net rakendusele juurdepääsuks.
Selline teave hõlmab, kuid mitte ainult, identifikaatorit, nime ja tüüpi operatsioonisüsteemi;
4) Veebilogi teave, näiteks teie brauseri tüüp, ja lehed, millele cryptografic.net veebisaidil juurde pääsesite.
8. Kui osaleja kasutab asukohapõhist seadet, millel on cryptografic.net veebisait ja tooted, võib cryptografic.net koguda geograafilise asukoha andmeid või kasutada asukoha määramiseks mitmesuguseid vahendeid, näiteks osaleja seadme anduriandmeid, mis võivad näiteks anda andmeid lähedalasuvate mobiilimastide ja Wi-Fi-pääsupunktide kohta. Kuid cryptografic.net ei avalda teie isikut tuvastavat teavet ühelegi kolmandale osapoolele ilma teie nõusolekuta, välja arvatud siin toodud viisil.


ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY
9. cryptografic.net enforces a strict anti-money laundering policy with zero tolerance for money laundering activities. We define money laundering as any activity that is carried out in an attempt to misrepresent the source of funds actually acquired through illegal processes as funds that were acquired through lawful sources/activities.
10. All cryptografic.net affiliates are obligated to comply with cryptografic.net’s anti-money laundering policy and  with all applicable anti-money laundering laws. Failure to comply can result in severe consequences such as criminal penalties and heavy fines.
11. cryptografic.net ensures complete compliance with laws pertaining to anti money laundering through its related policy.
12. cryptografic.net implements a range of filtration operations for swift and accurate identification of any financial activities that may constitute or are related to money laundering. This helps ensure a money laundering-free financial operations throughout the cryptografic.net.
13. All Purchasers acknowledge, undertake and agree to the following terms regarding their use of cryptografic.net, opening and maintenance of accounts at cryptografic.net and for all financial transactions as a cryptografic.net client:
1) The Purchaser will comply (throughout the time as a cryptografic.net client) with all relevant statutes pertaining to money laundering and proceeds from criminal activities.
2) cryptografic.net operates under certain obligations known as “know-your-client” obligations which grant cryptografic.net the right to implement anti-money laundering procedures to help detect and prevent money laundering activities where money laundering may mean to handle any funds associated with any illegal activity regardless of the location of such activity.
3) The Purchaser agrees to lend full cooperation to cryptografic.net with respect to anti-money laundering efforts. This involves providing information that cryptografic.net requests regarding the client’s business details, account usage, financial transactions etc. to help cryptografic.net perform its duties as dictated by Applicable laws regardless of jurisdiction.
4) cryptografic.net reserves the right to delay or stop any funds transfer if there is reason to believe that completing such a transaction may result in the violation of any applicable law or is contrary to acceptable practices.
5) cryptografic.net reserves the right to suspend or terminate any account or freeze the funds in an account if there is reason to believe that the account is being used for activities that are deemed unlawful or fraudulent.
6) cryptografic.net has the right to use client information for the investigation and/or prevention of fraudulent or otherwise illegal activities.
7) cryptografic.net has the right to share client information with:
a) Investigative agencies or any authorized officers who are helping cryptografic.net comply with applicable law, including anti-money laundering laws and know-your-client obligations;
b) Organizations that help cryptografic.net provide the services it offer its clients;
c) Government, law enforcement agencies and courts;
d) Regulatory bodies and financial institutions.
14. Activities that cryptografic.net considers possible indications of money laundering include:
1) The client showing unusual apprehension or reservations about cryptografic.net’s anti-money laundering policies.
2) The client’s interest in conducting financial transactions which are contrary to good business sense or are inconsistent with the client’s business policy.
3) The client failing to provide legitimate sources for their funds.
4) The client providing false information regarding the source of their funds.
5) The client having a history of being the subject of news that is indicative of civil or criminal
violations.
6) The client seems to be acting as a ‘front man’ for an unrevealed personality or business, and does not satisfactorily respond to requests for identifying this personality or business.
7) The client not being able to easily describe the nature of his/her industry.
8) The client frequently makes large deposits and demands dealing in cash equivalents only.
9) The client maintains multiple accounts and conducts an unusually high number of inter-account or 3rd party transactions.
10) The client’s previously usually inactive account starts receiving a surge of wire activity.
The above list is by no means an exhaustive list. cryptografic.net monitors its client and account activity in light of several other red flags and takes appropriate measures to prevent money laundering.
KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)
15. The Purchaser acknowledges that he/she/it has to complete a KYC check for the Purchase of the which must be in form and substance satisfactory to the Issuer. KYC check can carried out after completing the Purchase of by providing necessary information with regard to identification of the Purchaser, beneficial owner and origin of the funds, the scope and type of information depending on the type of Purchaser and the Purchase amount.

16. Ostja konto registreerimise protsessi käigus esitab üksikostja Ettevõttele järgmised identifitseerimisandmed:
1) ostja täisnimi;
2) ostja sünniaeg ja -koht;
3) kliendi elukohariik/asukoht;
4) ostja aadress;
5) Mobiiltelefoni number ja e-post;
17. Pärast identifitseerimisteabe saamist saavad ettevõtte töötajad seda teavet kontrollida, nõudes asjakohaseid dokumente. Ostja isikusamasuse kontrollimiseks sobivad dokumendid on järgmised dokumendid, kuid ei piirdu sellega:
a) üksikostja puhul: kõrge resolutsiooniga skannitud koopia või foto passi või mõne muu riikliku isikutunnistuse lehekülgedest, millel on märgitud perekonnanimi ja nimi(id), sünniaeg ja -koht, passi number, väljalaske- ja aegumiskuupäevad, väljalaskeriik ja ostja allkiri, selfie ostja passiga või muu riiklik isikutunnistus;
b) Ostja aadressitõendi kontrollimiseks nõuab Ettevõte, et kliendi samas õiges nimes esitataks üks järgmistest asjaoludest: viimase kolme kuu jooksul väljastatud kommunaalarve (püsiliinitelefon, vesi, elekter) kõrgresolutsiooniga koopia; Kohaliku omavalitsuse maksu- või maksumäärade arve koopia; Pangakonto väljavõtte koopia (arvelduskonto, deposiidikonto või krediitkaardi konto puhul); Pangaviite koopia.
18. Ostja on kohustatud tegema koostööd KYC/AML kontrolli osas ning esitama mis tahes teabe ja dokumendi, mida Ettevõte peab vajalikuks.
19. Aktsiaselts võib tagasi lükata kõik ostjad oma äranägemise järgi pärast seda, kui ta ei ole kohustatud avaldama tagasilükkamise põhjust.
20. Automaatsete protseduuride nurjumise korral võtab Ettevõte ostjaga ühendust e-posti teel või muul viisil, et saada vajalikku teavet ja dokumente. Juhul, kui ostja ei esita nõutud vormis dokumente ja muud kyc/AML kontrolli rahuldamiseks nõutud teavet 10 (kümne) päeva jooksul, mis ei ole Aktsiaseltsi taotlusest Eestis riigipühad, võib cryptografic.net ostja tagasi lükata ning KYC/AML kontrolli kulud on Ostja kulul. Lisaks on emitendil õigus saadud summad osaliselt või täielikult kinni pidada emitendi kulude või kahjude eest. Kõikvõimalikud rahaülekandetasud kas FIAT-valuuta või krüptovaluutade puhul kannab abonent.


ISIKUANDMETE KAITSE JAGAMINE
21. cryptografic.net teevad kõik kohaldatava seadusega ettenähtud jõupingutused ja toimingud, et säilitada teie isikuandmeid salajas.
22. cryptografic.net säilitab ja töötleb Teie isikuandmeid cryptografic.net serverites erinevates jurisdiktsioonides, kus asuvad meie rajatised ja/või cryptografic.net teenusepakkujad. Oma isikuandmete esitamisega nõustute selle edastamise, säilitamise või töötlemisega. cryptografic.net võtavad kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et teie isikuandmeid koheldakse turvaliselt ja kooskõlas käesolevate eeskirjadega. cryptografic.net kaitseb sinu
Isikuandmed vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele, kasutades füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid turvameetmeid, et vähendada kaotsimineku, väärkasutamise, volitamata juurdepääsu, avalikustamise ja muutmise ohtu. Kolmandad isikud võivad asuda teistes riikides, kus isikuandmete töötlemise seadused võivad olla vähem ranged kui teie riigis. Aeg-ajalt võidakse isikuandmeid säilitada ka teistes kohtades ning sellistel juhtudel tagab cryptografic.net, et isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse mõistliku hoolsuse ja turvalisusega.
23. cryptografic.net ei jaga Teie isikuandmeid ühegi kolmanda osapoolega peale cryptografic.net vastavate isikutuvastuspartneritega. cryptografic.net jätab endale õiguse jagada oma isikuandmeid järgmistega:
a) cryptografic.net vajaduse korral pangandus- ja maaklerpartnereid;
b) äriühingud, kes cryptografic.net kavatsevad ühineda või mille omandab (kui selline kombinatsioon peaks aset leidma, teavitab teid cryptografic.net ja nõuab, et äsja ühendatud üksus järgiks neid tingimusi seoses teie isikuandmetega);
c) kolmandatest isikutest isikutuvastusteenuse osutajad pettuste ennetamise eesmärgil;
d) korrakaitseorganid, valitsusametnikud või muud kolmandad isikud, kui cryptografic.net on sunnitud seda tegema kohtukutse, kohtumääruse või muu sarnase kohtumenetlusega; või cryptografic.net usub heas usus, et isikuandmete avaldamine on vajalik füüsilise kahju või rahalise kahju vältimiseks, ebaseaduslikust tegevusest teatamiseks või mis tahes cryptografic.net poliitika rikkumise uurimiseks;
e) cryptografic.net isikuandmete töötlemise vastaspooled või agendid, kelle palkasime või teeme meiega koostööd, kelle teenuseid me praktilisest seisukohast nõuame;
f) Teised kolmandad isikud ainult teie eelneval nõusolekul või juhistel.
24. cryptografic.net ei edasta Teie isikuandmeid ühelegi teisele veebisaidi kasutajale ega kolmandale osapoolele, välja arvatud siin punktis 24 kirjeldatud, ilma teie nõusolekuta või juhisteta.
25. cryptografic.net ei müü ega rendi Teie Isikuandmeid kolmandatele osapooltele.
26. cryptografic.net võivad kombineerida Teie isikuandmeid teabega, mida cryptografic.net kogub teistelt ettevõtetelt, ning kasutada neid veebisaidi ja cryptografic.net rakenduse, samuti meie sisu ja reklaami täiustamiseks ja isikupärastamiseks.
27. cryptografic.net võivad kasutada Teie nime ja e-posti aadressi, et anda teile teavet toodete või teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, kuid cryptografic.net ei kasuta teie isikuandmeid ilma kohaldatavaid seadusi järgimata ja vajaduse korral teie nõusolekut saamata.
28. cryptografic.net teenused võivad aeg-ajalt sisaldada linke meie partnervõrgustike, reklaamijate ja sidusettevõtete veebisaitidele ja veebisaitidelt (sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisaitidele, kus veebisaiti reklaamitakse). Kui jälgite linki mõnele neist veebisaitidest, pange tähele, et nendel veebisaitidel ja mis tahes teenustel, mis võivad olla nende kaudu kättesaadavad, on oma privaatsuspoliitikad ja et cryptografic.net ei võta mingit vastutust ega vastutust nende eeskirjade või nende kaudu kogutavate isikuandmete eest.
veebisaidid või teenused, näiteks kontaktandmed ja asukohaandmed. Palun kontrollige neid eeskirju enne, kui esitate nendele veebisaitidele isikuandmeid või kasutate neid teenuseid.


TEABE SÄILITAMINE
29. Vastavalt kehtivatele seadustele ja vastavalt vajadusele cryptografic.net osalejatele teenuste osutamiseks võivad cryptografic.net teie isikuandmeid omada. See nõue sõltub vajadusest täita õiguslikke kohustusi ja lahendada võimalikke vaidlusi. cryptografic.net võib teie isikuandmeid säilitada seni, kuni teil on cryptografic.net ja/või kasutate veebisaiti või rakendust cryptografic.net. Lisaks sellele on teie isikuandmed
võib hoida kauem kui eespool nimetatud ajavahemik, kuni on hädavajalik, et cryptografic.net omaksid asjakohast teavet, et reageerida mis tahes probleemidele, mis võivad tekkida hiljem.


TURVALISUS30. 

cryptografic.net kasutab asjakohaseid elektroonilisi ja menetluslikke kaitsemeetmeid, et kaitsta osaleja poolt cryptografic.net antava teabe privaatsust kaotsimineku, väärkasutuse, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest. Pange tähele, et andmete või teabe (sh e-posti teel) edastamine Interneti või muude üldkasutatavate võrkude kaudu ei ole sada protsenti turvaline. Pange tähele, et cryptografic.net ei vastuta nende andmete turvalisuse eest, mida osalejad edastavad Interneti kaudu või kolmanda osapoole sisu kaudu.


ISIKUANDMETE MUUTMINE/VÄRSKENDAMINE/KUSTUTAMINE
31. Teil on õigus nõuda cryptografic.net teile juurdepääsu võimaldamist teie isikuandmetele ning nõuda ebaõigete või/ja ebatäpsete andmete parandamist, ajakohastamist või kustutamist, võttes ühendust cryptografic.net. Sellegipoolest peab see taotlus vastama cryptografic.net cryptografic.net müügi üldtingimustele ja cryptografic.net juriidilistele kohustustele.


MUUDATUSED
32. cryptografic.net jätab endale õiguse muuta või muuta käesolevat poliitikat omal äranägemisel. Kui sellised muudatused või muudatused toimuvad, teavitab cryptografic.net osalejaid. Veebisaidi jätkuv kasutamine tähendab, et nõustute nende muudatuste ja muudatustega.

Keri üles